سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هر کس نیکو بپرسد، بداند [و] هرکس بداند، نیکو بپرسد . [امام علی علیه السلام]
ان المتقین فی مقام امین
 
سواء محیاهم و مماتهم

ام حسب الذین اجترجوا الـسیئات ان نـــــجعلهم
کالذین آمنوا و عمــــــــــــــلوا الـــــــــــصالحات
سواء محیاهم و مماتهم(سوره جاثیه ایه 21)

نهایت غــــــــــرور و فریب خود ست که انسان
آیه ی ســــــــــــواء محیاهم ومماتهم را بخواند
و زیاد اعــــــــــــــــــــمال صالح وواجب وحرام
برایش مهم نباشد یا بالــــــــــــسویه باشد.(1)

(شماره 16 دفتـــــــــــــــــــــر اول سال 81)
-------------------------------------
(1)البته ساده هم نیست همه خود را مقـــــــــید میشماریم..
لکن باید به به وچه چه مردم یا اه اه اخ اخ انها را رها کند
روزنامه ها و مجلات و روان شناسان و جامـــــعه شناسان
و فیلم هندی ها را رهــــــــــــــــا کند و بدون افراط و تفریط
به مـــــــــــــــــوازین وقواعد فطرت و عقل و شرع توجه کند
یک حساب سر انگشتی کــند ببیند حرام های درشتش چیست
حرام های دیگر چیست لغــــــــــــــــــــزش گاه هایش کجاست
نوعا هم گرفتاری ها مربوط به زبان و جنسیت وغیره ست.


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 91/1/31:: 6:25 عصر     |     () نظر
 
رشحه ای از آفتاب

آقا درست به همه ی افراد اینجا (حرم) وبیرون متوجه هستند
چه آنهائی که به وجـــــــود نازدانه ی حضرتش توجه میکنند
و چه آنهایی که مراتب بسیـــــــــــــار ضعیفی از توجه دارند
وچه حتی آنهائی که توجهی به آقــــــــــــــا نمی کنند(1)(2)
(شماره 482 دفــــــــــــــــــــــــتر اول سال 82)
-------------------------------
(1)و این ست سرسوزنی از معنای میهمـــــانی اهل بیت عصمت.
(2)هرچندعمدتا حتی بلد نیستیم چگونه بایدبه اهل بیت توجه کرد.


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 91/1/28:: 2:47 عصر     |     () نظر
 
نصایح عقلی وقلبی


نصیحت هم از عقل به قلب است و هم از قلب به عقـــــل (1)
ولی بهتر وموثر تر وکاراتر این ست که از قلب به عقل باشد.
(شماره 274 دفتر اول سال 81)
-------------------------------
(1) عمدتا نصائح قلب بیشتر آرمانی تر وانقلابی تر ست
و نصایح عقل عمدتا  منضبط تر وقاعده مند تــــر هستند.


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 91/1/25:: 10:44 عصر     |     () نظر
 
خلوت را دوست می داشت

کان(صلی الله علیه وآله وسلم) یحب (1)الخلوة بنفسه
للذکــــــــر و التفکـــــر و التأمّـــــــل و مراجـــعة أمره
---------------------------------------
(شـــــــــماره 193دفتر اول سال 83)
---------------------------------------
(1)ماضی استمرای: دوست می داشت.


کلمات کلیدی: روایات شریفه

نوشته شده توسط یاسیدالکریم 91/1/22:: 1:19 عصر     |     () نظر
 
لذت بی انتهای علم بما انه علم


منطقیون دسته بندی میکنند:
الفاظ (1_مترادف 2_متباین)

---------------------------
الفاظ متباین (1_متماثل 2_متقابل 3_متخالف)
--------------------------
الفاظ متماثل (1_مثلین 2_متجانس 3_متساوی 4_متشابه)
الفاظ متخالف (1_فی الشخص 2_فی النوع 3_ فی الجنس)
الفاظ متقابل (1_نقیضین 2_ضدین 2_متضائف 4_ملکه وعدم)

-------------------------
تماثل (1_اشتراک فی النوع 2_اشتراک فی الجنس
3_اشتراک فی الکم 4_ اشتراک فی الکیف)(لایجتمعان فی الذوات)
-------------------------
تخالف (1_اختلاف فی النوع 2_اختلاف فی الجنس
3_اختلاف فی الکم 4_ اختلاف فی الکیف)(لایجتمعان فی الذوات)
------------------------
تقابل {فی الذوات=(1_وجودوعدم)/
فی الصفات=(2و3_وجود ووجود)(4_وجود وعدم)}
-----------------------
(شماره 88 دفتر سوم سال 83)
==============================
با چه ذوق وشوقی اینها خونده میشه
البته فی نفسه هم چند سروگردن
از بقیه ی معلومات بهتره وذهن رو قوام میده برا استدلال
لکن انسان اگه بالاتر بره متوجه میشه چقد از بدیهیات قبلی
به چه سهولتی توسط غواصان وبزرگان زیر آبش زده میشه
حقیقتا فقه واصول در حد خودش دریای لذت علم است.


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 91/1/20:: 5:53 عصر     |     () نظر
 
گوئی افسانه خوانده ایم!!

سیدمرتضی کشمیری ره می بیند عده ای سعی بر دخول در یکی از حجرات
مسجد کوفه را دارند(1)ولی در قفل است وکلید ندارند صحبت باز کردن قفل

با نام مادر حضرت موسی ع به میان می اید؛ ایشان نزدیک امده ومی گوید
 مادر من از مادر موسی افضل است وبا گفتن یک یا فاطمه قفل را می گشاید.
البته ما چنین کاری نمی کنیم چون که شرمـــــــــــــــــــــنده می شویم!!!!
با اینکه این همه عجائب وغرائب وکرامات از علما وصلحا ظاهر شده
به گونه ای که(2)گوئی خود ان را دیده ایم ولی هیچ در ما اثر نمی کند.(3)

(مرحوم اقای بهجت ره)(شماره 372 دفتر دوم سال 82)
-----------------------------------------------------
(1)برای استراحت یا خواب
(2)از تکرار گزارشات از افراد ثقه ی مختلف
(3)گلایه مرحوم بهجت اینه که: فارغ از اینکه شایستگی
انجام چنین کراماتی را نداریم حتی هنوز هم به اصل این مطالب
وعنایات اهل بیت ونام های مطهر انها قوی دل نبوده
ودلمان قرص نیست!! لذا نه خود چنین لیاقتی داشته
ونه با دیدن ش از اهل دل تصدیقش می کنیم
وهیچ اثری در ما نمی کند!
گویی افسانه خوانده ایم!!!


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 91/1/19:: 7:14 عصر     |     () نظر
 
حیا نمی کنی حجاب داری؟؟

(در زمان رضا خان میـــــــــــــــــــــــــــــــر پنج)
خادم حرم امام رضا علیه السلام خطاب به یک خانم محجبه:
از امام رضا حیــــــــــــا نمی کنی که روسری می پوشی؟
(وحجاب داری؟)(1)(اقای بهجت ره)(ش63د دوم س82)
---------------------------------------
(1) می گویم:از غصه های مسلم ماست که خیـلی اوقات
حتی مسلمات وبدیهیات شرعی در اثر برخی کج فهمی ها
وگاهی بدنیتـــــی های زمامداران نقض یا ترقیق میشود
وعمده ی مردم و حتی طیف وسیعی از اهــــــــــل علم
به رفتــــــــــار و افعال حکومت ها استنـــــاد میکنند!


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 91/1/18:: 2:29 صبح     |     () نظر
 
شروع و تداوم حزن الهی

این(1)حزن الهی  بیاید(2)در دل آدم؛
کی بی تقوائی وهوا وهوس راه می یابد؟؟

(شماره 276 دفتر دوم سال 82)

-------------------------------
(1)حزن دونوع است الهی وغیرالهی
خود حزن گاهی فی نفسه الهی ست یا غیرالهی؛ گاهی بالعرض
الف:حزن اصلی مثل حزن نبودن کمالات انسانی ودینی
ب:حزن بالعرض مانند دل نگرانی یک پدر برای صلاح فرزند
مثال دیگر:حزن مافات ومالم یات عمدتا غیرالهی ست.
حزن حال واغتنام فرصه بین العدمین عمدتا الهی ست.

(2)عمدتا جرقه و مواظبت برانسجام وتداوم این حزن با ارشادات مربی ست.
چرا که افرادحتی صاحب استعداد هم که وارد این جرگه میشن
عمدتا وعلما یا عملا محور براشون همین حزن الهی اما بالعرض میشه
مثلا دغدغه ی هدایت دیگران؛دغدغه تعلیم دیگران؛ دغدغه ارشاد وغیره
استاد مربا شده بآداب الله به اینها تسلسل 1وتمرکزوانسجام وتداوم2و3یاد میده
که تقدم زمانی وذاتی در توجه به خود وداخل است
که محوریت با تحصیل و تداوم حزن اصلی الهی ست.

1_یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم
لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم(مائده 105)

2_عن النبی صلی الله علیه واله:
من جعل الهموم هما واحدا کفاه الله سائر همومه
و من تفرقت به الهموم لا یبالی الله فی ای واد اهلکه

که جناب مولوی این رو در دفتر پنجم تا حدودی شرح داده:
هوش را توزیع کردی بر جهات/می‌نیرزد تره‌ای آن ترهات
آب هش را می‌کشد هر بیخ خار/آب هوشت چون رسد سوی ثمار
3_حتى تکون أعمالی و أورادی کلها وردا واحدا
و حالی فی  خدمتک سرمدا (دعای شریف کمیل)


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 91/1/15:: 11:57 صبح     |     () نظر
 
شرایط مختف

همان طور که یک نخ تسبیح
با گذاشتن  100 تن سنگ به رویش نمی برد
ولی بایک تیغ کوچک می برد لذا آدمها در موضوعات
وشرایط مختلف برخوردهای متفاوت دارند.
(لذا نقاط قوت وضعف خود را بشناسید)
(شماره 127 دفتر اول سال 82)


کلمات کلیدی: دست نوشته ها

نوشته شده توسط یاسیدالکریم 91/1/11:: 3:36 عصر     |     () نظر
 
قضاوت ناحق

در اثر گناه؛ قضاوت قوه ی قضائیه ی انســــــان غلط می شود
وشخص افکار و اقوال واعمال خود را درست وزیبا(1)می بیند

(شماره 300 دفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اول آبان ماه 82)

------------------------------------
وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعـــــــــــــــــــــا(الکهف آیه : 104)
ثم کان عاقبة الذین اساؤا السوآى ان کذبوا بآیات الله(الروم آیه 10)


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 91/1/9:: 6:2 عصر     |     () نظر
   1   2      >
درباره
صفحه‌های دیگر
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
نسیم معرفت
به سوی فردا
جاده های مه آلود
دیباچه
اینجانب ، ابوحیدر
همراهبا چهارده معصوم (علیهم السلام) ویاران
دست خط ...
سیب سرخ
اندیشه نگار
آشفته حال
پیام شهید -وبگاه شهید سید علی سعادت میرقدیم
بوستــــــان ادب و عرفــان قـــــــرآن
خیارج سرای من است
سلام
upturn یعنی تغییر مطلوب
دیار عاشقان
عاشق آسمونی
مهندس محی الدین اله دادی
هستی همیشگی
EMOZIONANTE
گل باغ آشنایی
.عاشق خدا .

اهل البیت[علیهم السلام]
وبلاگ عقل وعاقل شمارادعوت میکند(بخوانیدوبحث کنیدانگاه قبول کنید)
*تنهایی من*
بلوچستان
دخترک خنده رو :)
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
محفل آشنایان((IMAN))
برادرم ... جایت همیشه سبز ...
نگارستان خیال
بشنو از دل
مُهر بر لب زده
بهارانه
پاسخ به پرسش های رایانه ای
وبلاگ شخصی حامد ذوالفقاری
نگاهی نو به مشاوره
طب سنتی@
سخن آشنا
اکبر پایندان
پژواک
Mystery
هشتمین ستاره
سایت مشاوره بهترین تمبرهای جهان دکترسخنی
پلاک آسمانی،دل نوشته شهدا،اهل بیت ،و ...
اسیرعشق
چشمـــه ســـار رحمــت
دلدارا
به خوبی فکر کن
آقاشیر
اتشنشانی بنادر کشور
کلّنا عبّاسُکِ یا زَینب
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
صراط مستقیم
تــپــش ِ یکــ رویا
سلحشوران
مجاورِآقا
گوهر کمال
*صـــــدای باران*
طراوت باران
تنهایی......!!!!!!
دریــــــــای نـــور
Note Heart
عشق مشعلدار
سارا احمدی
همه چیز از همه جا از همه کس
بشنو از دل
بیصدا ترازسکوت...
.: شهر عشق :.
منادی معرفت
تراوشات یک ذهن زیبا
شعرهایم
پیامنمای جامع
بادصبا
راز رسیدن به شادی و سلامتی
دخترانی بـرتر از فــرشته
☂ ϟ ☁تبسمے بـہ ناچار ☁ ϟ ☂
ما تا آخرایستاده ایم
روستای اصفهانکلاته
وبلاگ گروهیِ تَیسیر
در سایه سار ولایت
شهادت به روز
کاسل
صحبت دل ودیده
رفقا
محقق دانشگاه
ارمغان تنهایی
عکس های زیبا و دیدنی از دنیای پرندگان
شهیدباکری میاندوآب
محمدمبین احسانی نیا
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
بغض تلخ
*bad boy*
خاطرات و دل نوشته های دو عاشق
علی اصغربامری
* ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ *
مرام و معرفت
سوره777
Adventist mahdi «aj:منتظران ظهور مهدی «عج
گل رازقی
۞ علایق من ۞
شبستان
سربازی در مسیر
سه قدم مانده به....
♥ღ تنــــهایــــی من ღ♥
دختری ازجنس باران
صوفی نامه
LOWO
rezahosni
بــــــــــاور
S&N 0511
تبیان
پلاک صفر
شهریار کوچه ها
✤ مـعـبـد شـائــولــیــن ✤
❤ قــــلـــــب هــــای آبـــــی انــاری ❤
روی بال فرشته ها
ترخون
* عاشقانه ای برای تو *
بانوی آسمانی
کانال اخبار انتخابات مجلس
:: امـــید وصـــل ::
ارواحنا فداک یا زینب
❤ღمشکات نور الله ღ❤
ღقلبــــــی بــه بلـــندای مــــــــــــــاهღ
گل یا پوچ؟2
یه دختره تنها
غدیریه
پسران علوی - دختران فاطمی
جکستان
گوشى و ماشین 1996S.TK
تلخی روزگار....
ऌ عاشق بی معشوق ऌ
نت سرای الماس
هرکس منتظر است...
صهبای بیداری
شکیبا
فــــــقــــــط خــــــدا
غزلیات محسن نصیری(هامون)
ܓ✿ دنـیــــای مـــــــن
آتیه سازان اهواز
روستای باتمانقلیج
شادِ شاد
کنیز مادر
کشکول
دوستانه
دل نوشته های مائده
تینا!!!!
باکری میاندوآب
محبین
دل نوشته های یک دیلامی
خیارج سرای من است
allah is my lord
منتظران مهدی(عج)
•.♥ فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی ♥.•
به رنگ آبی
آسمانی ها
دلو بزن به دریا
دخترونه
حجاب گوهر ناب
قلبی خسته ازتپیدن
عشـ۩ـق یـ۩ـعنی یـ۩ـه پــ۩ـلاک......
بهار عشق
دو دو(دایی) اری
فرزند روح الله
True or False
صدای مردم نی ریز
بهترینهای دنیا
معماری نوین
آشنا
قوطی عطار
یک جرئه عشق
یاس
پیامبران عفاف
بهترین دوست
بوی باران
احساس ابری
تَرَنّم عفاف
گل نرگس
جهاد ولایت
نم نم باران
همیشه ابری
آب زنید راه را ...
نَشریهــ نَفَسِـــ صُبحـــ
شهدای کوهسرخ(مکی)
**روژینا##
یاسین گمرکی آرمان های انقلاب
سلام محب برمحبان حسین (ع)
تو چی فکر می کنی
♥ ✖فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی✖ ♥
هر چی هر چی
مستر90
لیان پارس
______>>>>_____همیشگی هااا____»»»»»_____>>>>
سکوت(فریاد)
عاشقانه
مشاوره وروان شناسی
Tarranome Ziba
عمومی
من میگم ک تو بشنوی....
hamidsportcars
daneshjoo
محرم دُرُخـــــــــــــــــــــــش
« « عاشقی » »
❤ رویایی زندگی کردن... ❤
Note Heart
تارنامه ی شخصی امیرحسین قدرتی شاه توری
onlinestor
☻☺♫♪ دو دخـــــــتـــر ♣ ♠
نقاشی های الیکا یحیایی
بچه های بم
عمو همه چی دان
افسانه خورشید و ماه
چرخ خیاطی
روان شناسی * 心理学 * psychology
...منو باروووووووون...
من،منم.من مثل هیچکس نیستم
بَرُ و بَچ
لحظه های تنهایی
فروشگاه سی گل
حادثه منا
قرآن آرامش جان
بروزترین ها
سرور
بهترین وبلاگ فروزن
داروسازی
عاطفانه
شاید تو باشی...
آرشیو یادداشت‌ها

دریافت کد موزیک

ساخت کد آهنگ

تحلیل آمار سایت و وبلاگ