سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ یهودیى او را گفت پیامبر خود را به خاک نسپرده درباره‏اش خلاف ورزیدید . امام فرمود : ] ما در باره آنچه از او رسیده خلاف ورزیدیم نه درباره او ، لیکن شما پایتان را از ترى دریا خشک نگردیده پیامبر خود را گفتید « براى ما خدایى بساز چنانکه ایشان را خدایان است ، و او گفت شما مردمى نادانید » . [نهج البلاغه]
ان المتقین فی مقام امین
 
اشتباه از من ست بگو بنویسم!

    آیا گیر می آید مثل شهیـــــــــــد ثانی وبزرگان سابق؟؟
از استاد ایشان نقل شده که در درس وجــــمع شاگردانش
(خطاب به شهــــــید ثانی با اینکه کوچک ترین آنها بوده)
می گفته اند: اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــکالت درسـت است
واشتباه از من است؛ بـــــــــــــــــــــگو تا آن را بنویسم!!

(اقای بهجت ره)(شماره ی 257 دفتــــــــردوم سال 82)
کجاست آن زیرکی ها ودقت های علمی بین ما متعلمین؟
و کجاست آن حق جوئی وحق پویی وبی هوائی معلمین؟


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/11/30:: 8:28 عصر     |     () نظر
 
افکار ورفتار مستدل


 یقین(1)به یک عقیده؛ اگر مستــــــــــدل(2) نباشد
در اثرعوامـــــــــل مختلف (داخلیه وخارجیه)(3)
خصوصا مصاحبت با اغیار(4) صدمه(5)می بیند.

(شماره  665 دفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دوم سال 82)
      ========================
(1)نه احتمال ونه شک ونه ظن ونه ظن متراکم ونه غیره بلـــــکه یقین
(2)مستدل؛فلسفه یا ادبیات یاعرفان نظری یا روزنامه ومجله و...نیست
بلکه  دلائل شفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف یا بـــــــــــــــــــــــــــــــــرهانی
اعم از عرفی یا فطری یا عقلی یا قلبی یا قرانی یا روائـــی وغیره ست.
(3)عوامل اعم از خود شخص ما / محیط  / وراثت/ سیاست/همشهری/
همکلاسـی/همجنس /معلــــم/دوست صمیمی/رئیس/ شغل وصنف/وغیره

(4)اعم ازکفاریامنافقین یا مخالفین یا مومنین گنه کاریا ضعیف الایمان
یا مشهورین وقدرتمندان وثرومندان بی درد یا اشخاص غـــــافل وغیره

(5)اعم از کــــــــــــــــــــــم رنگ یا محــــــو یا واژگــــــــــون ووارونه.

 


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/11/29:: 9:13 عصر     |     () نظر
 
نخواستم مزاحم شوم!!

 آمیرزا محمد تقـــــــی شیرازی رحمه الله علیه با یکی از شاگردانش کار داشته
و وجهی برای وی به درب منزلش می اورد؛ نــــــــــــــــــــــــــــزدیک مغرب بوده
منتظرمی ماند تا خودشاگرد بیرون بیاید؛شاگرد دست پاچه وشرمنده میشود:
که اقازحمت شد می فرمودین خدمت برسم!!!!!مرحوم شیرازی ره مــــی فرمایند:
خودتان تشریف می اوردین لذا نخواستم مزاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تان شوم!!

این همان میرزاست که معلوم نیست کسی در شیعه در فن جدل به ایشــان برسد
مرحوم حاج حسین قمی می فرموده اند: اگر کسی ادعا کند صاحب الزمان هستم
به او میگویم برو در اصول با میرزا محمدتقی مباحثه کن اگر بر وی غالب شدی
باورمیکنم امام عصرهستی!نوشته های شخصی ش دلالت جدی برین مطلب دارد.

(مرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اقای بهجت ره)(شماره 428 دفتردوم ال 82)
اقول:درون ماها چاه ویلی شده که گوئی درمانی ندارد!!!!هرچه می نویسیم
و هر چه میخوانیم؛ هیچ لرزش مداومی؛ از داخل برایمان حاصل نمی شود
هــــــــــــــــــــــرچه می شنویم ومیخوانیم سریع با آن دنبال هدایت دیگرانیم
اما کویر دل خودمان هیـــــــــــــــــــــــــــچ!عالی ترین معارف را می شنویم
اما عین خیال مان نیست!! فوقش میشود لقلقله زبان مان  یا ابزار کارمان
یا الت دست مان و ما یزیدنا الا بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وخسارا !!!!


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/11/27:: 4:48 صبح     |     () نظر
 
سکوت رسول الله

قال الحسین علیه السلام
سالت عن امیرالمومنین علی علیه السلام
عن سکوت رسول الله صلی الله علیه واله
فقال : کان سکوته علی اربع
علی الحلم والحذر والتقدیر والتفکیر
(شماره 179 دفتر اول سال 82)


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/11/22:: 5:9 عصر     |     () نظر
 
جوشش و عطشی از درون لازم ست!

یک باغبان در دانه استعداد ایجاد نمیکند.

(شماره 570 دفتر اول سال 82)


کلمات کلیدی: دست نوشته ها

نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/11/21:: 9:58 عصر     |     () نظر
 
اعتلای مذهب اهل بیت

مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه
(با اینکه از ایشان این گونه کارها سابقه نداشت)
در یکی از سفرهایشان به سامرا به خدام حرم
که بیشتر انها از اهل تسنن بودند تقسیمی(مبالغی) داده بودند.
همچنین برای فردی سنی (وشاید از علمایشان)مجلس فاتحه گرفت.

شخصی با واسطه به ایشان اعتراض کرده بود
که چرا از سهم امام این گونه مجالس را بر قرار می کنید؟
مرحوم آسیدابوالحسن هم برگه ی سبزی به خط وامضای امام زمان
عجل الله سبحانه و تعالی فرجه الشریف نشان می دهد:

که به ایشان اجازه داده بودند که سهم امام را
در انچه مورد اعتلای مذهب حق اهل بیت است مصرف نماید.

(اقای بهجت ره )(شماره 454 دفتردوم سال 82)
خون دل نوشت:ما ته دلمان خدا را هم قرص قبول نداریم
ببین خوبان چه مشق عشقی با هم می کنند
وخط دردانه ی خلقت را بهم نشان میدهند!!
گاهی فکر میکنم آیا واقعا ما با انها در یک دین هستیم؟


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/11/19:: 8:39 عصر     |     () نظر
 
علم بما انه علم

شهید اول ره شاگرد فخرالمحققین (فرزندعلامه حلی) بود
فخرالمحققین درباره ی شاگردش شهیداول می نویسد:
قد استفدت من تلمیذی محمدبن مکی اکثرمما استفاد منی
بااین وجود چرا شهید به درس ایشان میرفت؟؟
زیرا همان اقــــــل را طالب بود!

علم بما انه علم؛خریدارش کم است.
(هرچند مفت هم نیست وبه هرکس هم نمی دهندش)
(اقای بهجت ره)(شماره376دفتردوم سال82)


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/11/18:: 5:49 عصر     |     () نظر
 
از ابن سینا


ابن سینا(1) : از هیجده سالـــــــــگی (عمرشان 54سال)
بر علمم  افزوده نشـد!
 
باید فکر کرد وااااای (ش309دفتردوم سال82)
(1)کسی که در شرح سرسوزنی از علــــــــــو علمی وی
شایسته ست صد پست توسط اهل اطلاع نوشته شود
.


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/11/17:: 5:23 عصر     |     () نظر
 
جان ز جان


دانشِ آن باشــــد؛ ستاند جان ز جان

نی ز راهِ دفتـــــــــر و نی از زبــــان

(شماره 347 دفتریکم سال 82)


کلمات کلیدی: شعر

نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/11/16:: 7:0 عصر     |     () نظر
 
اهتمام به رعایت ظاهر=علامت صداقت وشجاعت شخص


عن الحسن الزکی العسکری علیه السلام:
"من لم یتّق وجوه النّاس لم یتّق الله"

کسی که از مردم باکی ندارد و پرهیز نمی کند،
از خدا نیز شرم نخواهد کرد و اهل تقوا نخواهد بود!

بحارالانوار، ج 68، ص 336.(شماره 98 دفتراول سال82)
می گویم:وقتی به افرادی  گفته میشه حجاب رو رعایت کنین؛محاسن رو نتراشین؛
علنا فحاشی وعلنا کارهای خلاف عفت نکنین؛شراب نخورین ولو کم وبه خوش باش؛
وخلاصه گناهان علنی وعمومی خیلی بزرگ  هستند به هزار علت؛
سالهاست پیرهن عثمان  بلند میکنند که :مادرون را بنگریم وحال را/واعظان کین جلوه..
چون به خلوت می روند ان کار دیگر میکنند و...ودهها مستمسک وتوجیه نامه ی دیگر..
این روایت شریفه از زبان ربانی امام عسکری علیه السلام میفرماید:
(درست است که ظاهر کافی نیست)ولی همان حفظ ظاهر وحیاء من وجوه الناس
وعدم اشتهار وعلنی کردن گناه علامتی ست که بالاخره خداوند سبحان
توفیق مراحل بعد ایمان را میدهد؛اما کسی که علنا گناه میکند وابائی از نگاه
وسرزنش مردم ندارد معصوم با کلام پیامبرگونه شون خبر صادق مصدق میدهند
:که انتظار حیا وادب وقدرشناسی ودر یک جمله: انتظار تقوای الهی
و توقع امنیت خاطر مخلوقین ازدست ان شخص؛انتظاری بیهوده ست به هزار علت!

لذا ظاهر اسلامی در عقائد وافکار و رفتار وپوشش وسلوک وگفتار؛
تمام حقیقت اسلام عزیز نیست اما حداقل اولین مقدمه
واولین علامت راستی ازمایی ایمان شخص ست

درباره مضامین اون اشعاربالا هم باید گفت :گاهی مولوی وحافظ
با خدا اختلاف فتوا دارنپوزخند که باید اونها
 رو با نظارت اهل فنی اصلاح ودسته بندی کرد!


نوشته شده توسط یاسیدالکریم 90/11/15:: 3:15 صبح     |     () نظر
   1   2      >
درباره
صفحه‌های دیگر
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
نسیم معرفت
به سوی فردا
جاده های مه آلود
دیباچه
اینجانب ، ابوحیدر
همراهبا چهارده معصوم (علیهم السلام) ویاران
دست خط ...
سیب سرخ
اندیشه نگار
آشفته حال
پیام شهید -وبگاه شهید سید علی سعادت میرقدیم
بوستــــــان ادب و عرفــان قـــــــرآن
خیارج سرای من است
سلام
upturn یعنی تغییر مطلوب
دیار عاشقان
عاشق آسمونی
مهندس محی الدین اله دادی
هستی همیشگی
EMOZIONANTE
گل باغ آشنایی
.عاشق خدا .

اهل البیت[علیهم السلام]
وبلاگ عقل وعاقل شمارادعوت میکند(بخوانیدوبحث کنیدانگاه قبول کنید)
*تنهایی من*
بلوچستان
دخترک خنده رو :)
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
محفل آشنایان((IMAN))
برادرم ... جایت همیشه سبز ...
نگارستان خیال
بشنو از دل
مُهر بر لب زده
بهارانه
پاسخ به پرسش های رایانه ای
وبلاگ شخصی حامد ذوالفقاری
نگاهی نو به مشاوره
طب سنتی@
سخن آشنا
اکبر پایندان
پژواک
Mystery
هشتمین ستاره
سایت مشاوره بهترین تمبرهای جهان دکترسخنی
پلاک آسمانی،دل نوشته شهدا،اهل بیت ،و ...
اسیرعشق
چشمـــه ســـار رحمــت
دلدارا
به خوبی فکر کن
آقاشیر
اتشنشانی بنادر کشور
کلّنا عبّاسُکِ یا زَینب
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
صراط مستقیم
تــپــش ِ یکــ رویا
سلحشوران
مجاورِآقا
گوهر کمال
*صـــــدای باران*
طراوت باران
تنهایی......!!!!!!
دریــــــــای نـــور
Note Heart
عشق مشعلدار
سارا احمدی
همه چیز از همه جا از همه کس
بشنو از دل
بیصدا ترازسکوت...
.: شهر عشق :.
منادی معرفت
تراوشات یک ذهن زیبا
شعرهایم
پیامنمای جامع
بادصبا
راز رسیدن به شادی و سلامتی
دخترانی بـرتر از فــرشته
☂ ϟ ☁تبسمے بـہ ناچار ☁ ϟ ☂
ما تا آخرایستاده ایم
روستای اصفهانکلاته
وبلاگ گروهیِ تَیسیر
در سایه سار ولایت
شهادت به روز
کاسل
صحبت دل ودیده
رفقا
محقق دانشگاه
ارمغان تنهایی
عکس های زیبا و دیدنی از دنیای پرندگان
شهیدباکری میاندوآب
محمدمبین احسانی نیا
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
بغض تلخ
*bad boy*
خاطرات و دل نوشته های دو عاشق
علی اصغربامری
* ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ *
مرام و معرفت
سوره777
Adventist mahdi «aj:منتظران ظهور مهدی «عج
گل رازقی
۞ علایق من ۞
شبستان
سربازی در مسیر
سه قدم مانده به....
♥ღ تنــــهایــــی من ღ♥
دختری ازجنس باران
صوفی نامه
LOWO
rezahosni
بــــــــــاور
S&N 0511
تبیان
پلاک صفر
شهریار کوچه ها
✤ مـعـبـد شـائــولــیــن ✤
❤ قــــلـــــب هــــای آبـــــی انــاری ❤
روی بال فرشته ها
ترخون
* عاشقانه ای برای تو *
بانوی آسمانی
کانال اخبار انتخابات مجلس
:: امـــید وصـــل ::
ارواحنا فداک یا زینب
❤ღمشکات نور الله ღ❤
ღقلبــــــی بــه بلـــندای مــــــــــــــاهღ
گل یا پوچ؟2
یه دختره تنها
غدیریه
پسران علوی - دختران فاطمی
جکستان
گوشى و ماشین 1996S.TK
تلخی روزگار....
ऌ عاشق بی معشوق ऌ
نت سرای الماس
هرکس منتظر است...
صهبای بیداری
شکیبا
فــــــقــــــط خــــــدا
غزلیات محسن نصیری(هامون)
ܓ✿ دنـیــــای مـــــــن
آتیه سازان اهواز
روستای باتمانقلیج
شادِ شاد
کنیز مادر
کشکول
دوستانه
دل نوشته های مائده
تینا!!!!
باکری میاندوآب
محبین
دل نوشته های یک دیلامی
خیارج سرای من است
allah is my lord
منتظران مهدی(عج)
•.♥ فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی ♥.•
به رنگ آبی
آسمانی ها
دلو بزن به دریا
دخترونه
حجاب گوهر ناب
قلبی خسته ازتپیدن
عشـ۩ـق یـ۩ـعنی یـ۩ـه پــ۩ـلاک......
بهار عشق
دو دو(دایی) اری
فرزند روح الله
True or False
صدای مردم نی ریز
بهترینهای دنیا
معماری نوین
آشنا
قوطی عطار
یک جرئه عشق
یاس
پیامبران عفاف
بهترین دوست
بوی باران
احساس ابری
تَرَنّم عفاف
گل نرگس
جهاد ولایت
نم نم باران
همیشه ابری
آب زنید راه را ...
نَشریهــ نَفَسِـــ صُبحـــ
شهدای کوهسرخ(مکی)
**روژینا##
یاسین گمرکی آرمان های انقلاب
سلام محب برمحبان حسین (ع)
تو چی فکر می کنی
♥ ✖فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی✖ ♥
هر چی هر چی
مستر90
لیان پارس
______>>>>_____همیشگی هااا____»»»»»_____>>>>
سکوت(فریاد)
عاشقانه
مشاوره وروان شناسی
Tarranome Ziba
عمومی
من میگم ک تو بشنوی....
hamidsportcars
daneshjoo
محرم دُرُخـــــــــــــــــــــــش
« « عاشقی » »
❤ رویایی زندگی کردن... ❤
Note Heart
تارنامه ی شخصی امیرحسین قدرتی شاه توری
onlinestor
☻☺♫♪ دو دخـــــــتـــر ♣ ♠
نقاشی های الیکا یحیایی
بچه های بم
عمو همه چی دان
افسانه خورشید و ماه
چرخ خیاطی
روان شناسی * 心理学 * psychology
...منو باروووووووون...
من،منم.من مثل هیچکس نیستم
بَرُ و بَچ
لحظه های تنهایی
فروشگاه سی گل
حادثه منا
قرآن آرامش جان
بروزترین ها
سرور
بهترین وبلاگ فروزن
داروسازی
عاطفانه
شاید تو باشی...
آرشیو یادداشت‌ها

دریافت کد موزیک

ساخت کد آهنگ

تحلیل آمار سایت و وبلاگ